Manteniment

Dirigit a aquelles persones que pateixen alguna lesió crònica o que sovint pateixen dolor d’alguna regió, però que actualment estan en període intercrisi.

Per realitzar aquest massatge prèviament:

  • S’analitza la lesió, amb proves clíniques a la camilla i amb les proves complementàries que ens pugui aportar el pacient. En alguns casos pot ser que es realitzem algun informe per demanar alguna prova complementària.
  • Realitzem una avaluació de l’estat musculo-esquelètic de la regió afectada, amb l’objectiu de identificar l’estat articular i les retraccions musculars que poden afectar a la lesió.
  • Petita anamnesi en la que s’analitzen possibles hàbits lesius o que poden empitjorar la lesió.
  • Es recull la informació bàsica per poder disposar de la història clínica i fer l’adequat seguiment.

Utilitzem aquests tipus de massatge molt sovint en dos casos:

  • Persones que s’han tractat amb nosaltres d’algun procés en estat agut, s’ha pogut controlar correctament el procés, però queda un alt risc de recaiguda perquè la lesió és irresoluble.
  • Pacients que acudeixen al centre en un període intercrisi i només volen realitzar una prevenció de la seva patologia.