Fisioteràpia

És necessari que l’organisme pugui treballar quotidianament amb la musculatura i les articulacions sota la mínima pressió possible, d’aquesta manera es redueixen els riscos de lesió, es redueix el dolor i s’alleugera el cos. Per aconseguir aquests objectius realitzem un treball completament personalitzat fonamentat amb teràpia manual, exercicis al centre o pautats i l’ús d’aparatologia si és precís.

Mantenint una visió global de l’organisme, al CARF som conscients que la individualització del tractament, influeix molt sobre la recuperació. Per aquesta raó a tots els pacients abans de iniciar cap tractament, els realitzem una exhaustiva avaluació múscul-esquelètica de la regió a tractar, alhora que procurem analitzar de quina manera poden incidir d’altres regions del cos sobre aquesta regió objetiu. A partir d'aquesta avaluació es planteja el pla de tractament amb la seva conseqüent temporalització.

Per la nostra estreta relació amb la Medicina Tradicional Xinesa, sempre procurem realitzar amb l'avaluació inicial una petita anamnesi per detectar la presència de desequilibris destacables, per si poden proporcionar-se algunes recomanacions senzilles que puguin ajudar a la recuperació.

Durant la visita inicial, en la que es realitza tota l’avaluació, procurem que el pacient conegui el més clarament possible la seva dolença, la probable evolució i és en el moment que es detallen les tècniques que s’empraran en el seu cas. Al centre emprem diferents tècniques de l’àmbit de la fisioteràpia:

  • Massatge
  • Estiraments
  • Mobilitzacions
  • Reforç muscular
  • Kinesio Tape
  • Embenats funcionals
  • Electroteràpia
  • Termoteràpia