Qui som

El CARF, el va fundar Andreu Esteve Escayol el 1983, va iniciar-se amb el nom de Centre d’Acupuntura i Recuperació Funcional. Fou així perquè a través d’entendre l’organisme com a una globalitat, amb els fonaments i visió que li proporcionava la Medicina Tradicional Xinesa, va ser capaç de proporcionar tractaments efectius per moltes patologies que des del tractament convencional no obtenien bon resultat. Andreu Esteve Escayol, aplicava l’acupuntura, de manera molt pionera. Amb els anys i malgrat les dificultats d’acceptació de l’acupuntura, en el mon sanitari convencional, els pacients li van anar fent confiança de les seves patologies. Gràcies als resultats que s’obtenien, moltes vegades impressionants, cada vegada més pacients li anaven confiant la resolució de diferents patologies. Amb el temps, i a través del boca-orella, famílies senceres son actualment els nostres pacients.

Amb els pacients amb patologies múscul-esquelètiques, la combinació de l’acupuntura i tècniques de la Medicina Tradicional Xinesa amb tècniques pròpies de la fisioteràpia o de massatge, proporcionen molt bons resultats. Per aquest motiu integrem aquestes tècniques gairebé sempre en aquests tipus de casos.

Els pacients que se sotmeten a tractaments d’acupuntura solen obtenir, amés d’altres resultats, una reducció important de l’ansietat, nerviosisme, millora l’insomni, i inclús perceben millores anímiques. Per aquest motiu comptem amb una psicòloga, com a membre de l’equip, amb qui treballem de manera interdisciplinària. Gràcies al treball interdisciplinari que realitzem podem abordar els problemes psicològics d’una manera més integral. El pacient pot rebre al mateix temps o de manera alternada, ajuda de la Psicologia i/o de la Medicina Tradicional Xinesa (MTX), per abordar de manera més global el procés, actuar sobre els diferents nivells del trastorn i poder prendre el mínim de fàrmacs possible.

Creient amb la importància de la interdisciplinarietat, des del 2009 incloem l’Osteopatia dins de les tècniques que apliquem al centre, amb l’objectiu d’abordar amb més profunditat encara tots els processos múscul-esquelètics. Des del 2013 incloem les Flors de Bach, ja que son un bon complement a les tècniques que apliquem.

Al CARF analitzem i tractem cada pacient adaptant-nos a la patologia, al moment de l’evolució i a la situació de la persona. Des del centre l’orientem sobre quina és la tècnica que més ràpidament pot resoldre el seu procés, per poder iniciar amb aquesta tècnica. El treball interdisciplinari el realitzem exclusivament quan el pacient n’ha de percebre un benefici clar.

L'EQUIP PROFESSIONAL

 Els professionals del centre ens mantenim en formació continuada, amb l’objectiu d’oferir un servei de la major qualitat i amb els millors resultats possibles.

Quan el pacient arriba al centre procurem que sigui inicialment rebut i tractat pel professional que més ràpidament pot resoldre el seu cas. No obstant, interpretarem el seu cas d’una manera global, i si el seu cas ho requereix, treballarem de manera interdisciplinària entre els diferents professionals de l’equip.

Al CARF, durant el tractament, establim una estreta col·laboració amb el pacient. Creiem que el pacient ha de ser una part activa del tractament. Sabem que d’aquesta manera els temps de tractament s’escurcen i el pacient aprèn més a conèixer el seu cos. Per aconseguir implicar més el pacient, procurem sempre que disposi de la següent informació:

  • Què li succeeix.
  • Quins factors el poden haver portat a patir el trastorn actual, si és possible de conèixer.
  • Què pot fer o deixar de fer per resoldre el seu problema.
  • Com i en què podem ajudar-lo.
  • A través de quines tècniques el podem ajudar.
  • En quins terminis es preveuen les millories.

Al Centre d’Acupuntura i Recuperació Funcional (CARF), som un equip de professionals formats en ciències de la salut i/o en diferents disciplines com són: la Medicina Tradicional Xinesa, Osteopatia o Flors de Bach.