Fitoteràpia Xinesa

Tècnica consistent en proporcionar combinats de plantes pròpies de la Medicina Tradicional Xinesa amb la finalitat de restablir el desequilibri que pateix la persona. Generalment al centre utilitzem el que s’anomenen fórmules magistrals de la Medicina Tradicional Xinesa, formulacions de centenars, i algunes milers d’anys d’utilització pels seus beneficis en la salut.

Les primeres formulacions daten del segle III abans de Crist, en aquelles èpoques inicials eren considerades pocions amb efectes màgics. Amb el temps s’ha anat entenent com actuaven aquelles pocions i s’han anat sofisticant per potenciar-ne el seu efecte terapèutic, passant-se a anomenar fórmules magistrals de la Medicina Tradicional Xinesa.

Les fórmules magistrals, no són meres col·leccions de substàncies medicinals, en les quals els efectes terapèutics d’una substància són afegits als efectes terapèutics d’una altra, amb un resultat acumulatiu d’efectes. Són receptes complexes amb substàncies interrelacionades que modulen els efectes de les demés per obtenir un millor resultat terapèutic.

Al centre, la fitoteràpia l’emprem en els casos de persones que pateixen majors desequilibris, sempre en col·laboració amb l’acupuntura, o en els pacients que ens manifesten la preferència per aquesta tècnica.