Tècnica manual que consisteix en aplicar pressions, friccions i d’altres tècniques de forma ordenada sobre punts d’acupuntura, meridians i regions del cos. A través d’aquesta tècnica podem provocar canvis a tot l’organisme, de la mateixa manera que ho aconseguim amb l’acupuntura. Podem aconseguir diferents efectes en funció del meridià i punts d’acupuntura que estimulem, així com en funció del tipus d’estímul que s’hi aplica.

Solem emprar el Tui-Na com a tècnica accessòria de l’acupuntura, malgrat que segons els casos, podem aplicar-la com a tècnica principal o única, en aquests casos sol ser en forma de massatge.

Un dels trets diferencials del Tui-Na, és que moltes de les tècniques, s’apliquen sobre un llençol que cobreix el pacient, i per tant algunes de les tècniques no s’apliquen directament sobre la pell del pacient, proporcionant unes sensacions de fricció i de calor molt diferents, que permeten un estímul diferent de l’organisme.