Llegir més en relació a la MTX

És una forma d’entendre i tractar l’organisme, des de una òptica sempre global i integradora de tot el que li succeeix a l’organisme. Sovint, es pateixen petits símptomes als que no se’ls dona massa importància fins que no són suggestius de patologia, fins que no causen dolor o alguna incomoditat suficient com per haver de buscar ajuda. Doncs aquests símptomes des de la MTX, s’intenten tenir en compte, amb l’objectiu de conèixer el desequilibri cap al que es decanta l’organisme, i el de posar-hi remei quan abans millor amb tècniques que estimulen el propi cos a combatre el desequilibri.

Quan s’analitza a una persona a través de la MTX, l’anamnesi té una gran importància, la persona ens ha de poder explicar els detalls de la seva patologia, i ens cal preguntar en referència al funcionament general de l’organisme. Entenem que l’organisme intenta compensar una alteració a un nivell, ajudant-se de les parts de l’organisme sanes amb les que pot comptar. D’aquesta manera, els processos acaben afectant a més d’un nivell, i per aquest motiu, segons la MTX no te sentit un abordatge analític, només de la regió afectada, sempre cal entendre la patologia coma una disfunció global de l’organisme. Els símptomes que pateix el pacient i el ritme d’aparició dels mateixos ens poden ajudar a conèixer què està afectat, i com ha progressat el desequilibri fins arribar a la situació actual.

Tractem tots aquells processos que han provocat un desequilibri a l’organisme, però que el cos encara no ha pogut restablir, i per aquest motiu, la simptomatologia apareix i persisteix. Cal tenir en compte, que al llarg de la vida la persona pateix lleus desequilibris de manera constant, i que per sort en la majoria dels casos, l’organisme aconsegueix resoldre’ls de manera autònoma i probablement la persona no arriba a prendre’n consciència, o li provoquen uns lleus símptomes sense cap més repercussió. Qui doncs, no ha patit mai un dolor articular, un mal de cap o mal de ventre, o un restrenyiment de manera inexplicable en alguna ocasió, i sense més s’ha resolt de manera espontània?. En canvi, quan el desequilibri afecta un organisme que es troba en una situació desfavorable, és a dir, que l’organisme està feble, ja sigui per factors d’estrès, poc descans, excés d’activitat o alimentació inadequada entre d’altres, el desequilibri pot tendir a perpetuar-se amb més facilitat.

Segons la MTX, els símptomes són uns incòmodes aliats, entenem que els símptomes, com pot ser un dolor, malgrat que evidentment és una sensació indesitjada, alhora ens alerta d’una disfunció, ens ajuda a modificar costums, hàbits o a buscar solucions, i d’aquesta manera evitar que la patologia empitjori encara més. Per tant, no hem d’evitar que el pacient tingui símptomes, com pot ser el dolor, sinó que cal identificar-ne l’origen i alleujar-los a través de tractar-ne les causes, que les entenem com a desequilibris.

La MTX disposa de diferents eines per tractar els desequilibris, la més coneguda és l’acupuntura, però no és l’única.