Consisteix en generar estímuls sobre el microsistema del pavelló auricular. Un microsistema és una regió de l’organisme que pot provocar canvis a la resta de l’organisme, i per tant és utilitzada per alleujar dolences o patologies de la resta del cos. Malgrat que l’auriculoteràpia es fonamenta en l’acupuntura emprada de manera originària a l’antiga Xina, aquesta tècnica es va evolucionar a França establint diferents correspondències somatotòpiques de les diferents regions corporals. Aquesta tècnica per tant, és una integració de coneixements xinesos i occidentals.

Fonamentalment sobre l’orella es poden provocar dos tipus d’estímuls:

  • Pressions: Consisteix en exercir pressions, ja sigui a través de massatge, a través d’un busca-punts (imatge d’encapçalament), o emprant llavors o boles d’acer que mitjançant un adhesiu es situen pressionant la regió que interessa estimular.
  • Puncions: Consisteix en exercir puncions a través d’agulles convencionals, que per tant, son retirades després de la punció, o a través d’agulles semi-permanents, que es deixen durant uns quants dies i van protegides amb un adhesiu.