Consisteix en realitzar el fenomen de la succió mitjançant ventoses. Pot aplicar-se sobre punts d’acupuntura o sobre qualsevol regió del cos sobre la que es vulgui aconseguir aquest efecte de succió. La ventosa aconsegueix un increment de l’aport sanguini, una relaxació la musculatura i pot arribar ajudar a desadherir la pell del teixit muscular, de la regió on s'aplica.

Quan apliquem la ventosa sobre punts d’acupuntura aconseguim un efecte dispersant del punt d’acupuntura, estimulem la circulació de la Xue (concepte energètic traduït com a sang), i ajudem a eliminar el que denominem com a Factors Patògens Externs (concepte energètic que el podem entendre com agressions de l’entorn cap al nostre organisme, nosaltres ho expressem com: agafar fred, tenir un cop d’aire o que la humitat se’ns ha ficat fins al moll de l’os). Segons la MTX podem aconseguir d’altres efectes en funció del punt d’acupuntura sobre el que s’aplica la ventosa.

Al CARF apliquem dos tipus de ventoses:

  • Ventoses a través del mètode tradicional, amb el que el fenomen de succió s’aconsegueix a través de consumir l’oxígen, de dins de la ventosa de vidre, amb una flama. Aquest tipus de ventosa exerceix major o menor força, fonamentalment en funció del tamany de la ventosa, ventoses més grans major força de succió i ventoses més petites menor força de succió.
  • Ventoses amb bomba d’aspiració, amb la que l’efecte de succió s’aconsegueix amb un artilugi, semblant a una manxa, que permet fer l’efecte de succió aplicant-lo sobre la ventosa. Mitjançant aquest mètode podem controlar més fácilment el poder de succió, independentment del tamany de la ventosa.

 Llegir més en relació a la MTX