Anti-estrès

Dirigit a aquelles persones que sense cap patologia en particular, creuen que una sessió de massatge els pot ajudar a estar més relaxats.

En aquests casos sempre realitzem prèviament:

  • Una avaluació múscul-esquelètica general.
  • Una exploració clínica de la regió cervical.
  • Una anamnesi que ens permeti identificar si hi ha hàbits que puguin afavorir l’estrès.
  • Es recull la informació bàsica per poder disposar de la història clínica i fer l’adequat seguiment.