Drenatge limfàtic

Dirigit a persones que tenen tendència a retenir líquids a les extremitats inferiors, o que pateixen algun tipus d’edema o problemes vasculars.

Caldrà que durant la primera visita es realitzi:

  • Una avaluació múscul-esquelètica de la regió a tractar o edematosa.
  • Anamnesi per conèixer si s’han diagnosticat possibles patologies afavoridores de retenció de líquids o edemes.
  • Valoració de l’alimentació.