A través de la MTX

Seguint els principis de la filosofia de la MTX i gràcies a la nostra experiència, aconseguim tractar amb èxit gran varietat de trastorns.

La MTX entén que tota alteració de l’organisme és fruit d’un desequilibri intern, un desequilibri entre el Yin i el Yang. Fent un paral·lelisme amb la natura i entenent que l’organisme es regeix per les mateixes lleis de la natura, perquè n’és part, l’equilibri de l’organisme depèn de 5 elements fonamentals. 5 elements relacionats amb aspectes orgànics i alhora amb òrgans interns. Segons quin tipus de desequilibri pateixi la persona, i a quin òrgan li afecti, es produiran unes manifestacions clíniques o fins i tot causar determinades malalties.

Amb la MTX tractem els desequilibris que es produeixen en qualsevol dels cinc elements, aquests elements tenen les següents representacions orgàniques:

Aigua Ronyó
Fusta Fetge
Foc Cor
Terra Melsa
Metall Pulmó

L’alteració o l’aparició de símptomes o signes d’un element, no implica necessàriament patologia sobre l’òrgan corresponent, només ens indicarà un desequilibri d’aquell element.

La MTX és una alternativa terapèutica natural, sense efectes secundaris adversos i totalment compatible amb el tractament mèdic convencional.

 

Element Aigua amb la seva correspondència amb el Ronyó

L’alteració d’aquest element aigua provoca els següents símptomes i signes a l’organisme:

Signe o símptoma (Trastorn que pateix segons la MTX)

 • Sorolls auditius o pèrdues d’audició (Debilitat del ronyó)
 • Processos dolorosos:
  • Lumbàlgia (Debilitat del ronyó)
  • Ciàtica (Debilitat del fetge i ronyó)
  • Dolors en genolls (Debilitat del ronyó)
  • Dolors ossis: Desgast ossi i articular (Debilitat del ronyó i fetge)
 • Processos inflamatoris articulars (Debilitat del ronyó amb calor interna)
 • Cefalea tensionals o migranyoses (Ascens del Yang de fetge o debilitat del ronyó)
 • Tensió muscular cervical (Ascens del Yang de fetge o debilitat del ronyó)
 • Tensió arterial alta (Ascens del Yang de fetge o debilitat del ronyó)
 • Inestabilitat o vertígens (Alteració del fetge o ronyó)
 • Sufocacions (Alteració del ronyó)
 • Infertilitat (Insuficiència de Jing de ronyó)
 • Processos de fatiga.
 • Enfosquiment de la pell.
 • Problemes emocionals relacionats amb la por.

 

Element Fusta amb la seva correspondència amb el Fetge

L’alteració d’aquest element fusta provoca els següents símptomes i signes a l’organisme:

Signe o símptoma (Trastorn que pateix segons la MTX)

 • Cefalees tensionals o migranyoses (Ascens del Yang de fetge o debilitat del ronyó)
 • Trastorns relacionats amb els tendons, el sistema nerviós perifèric o tensió muscular (Alteració del fetge)
  • Artrosi (Debilitat del fetge i del ronyó)
  • Cervicalgia (Ascens del Yang de fetge o debilitat del ronyó)
  • Cervicobraquialgia (Ascens del Yang de fetge o debilitat del ronyó)
  • Tendinitis: en espatlles, colzes o extremitats inferiors (Alteració del funcionament del fetge)
  • Lumbalgia (Debilitat del ronyó i del fetge)
  • Ciàtica (Debilitat del ronyó i del fetge)
 • Neuràlgies o herpes
 • Insomni (Alteració del fetge i cor)
 • Dolor hipocondrial (Estancament del fetge)
 • Estrès, irritabilitat i/o ansietat (Estancament del fetge o alteració del cor)
 • Tensió arterial alta (Ascens del Yang de fetge o debilitat del ronyó)
 • Inestabilitat o vertigen (Alteració del fetge o ronyó)
 • Restrenyiment (Estancament del fetge o calor intern)
 • Trastorns menstruals (Debilitat de melsa, ronyó o fetge)
 • Problemes emocionals relacionats amb la irritabilitat o la còlera.

 

Element Foc amb la seva correspondència amb el Cor

L’alteració d’aquest element foc provoca els següents símptomes i signes a l’organisme:

Signe o símptoma (Trastorn que pateix segons la MTX)

 • Insomni (Alteració del fetge i cor)
 • Problemes emocionals (Depenent del trastorn pot afectar qualsevol òrgan malgrat que sol afectar principalment cor i fetge)
 • Sufocacions (Descontrol del ronyó sobre el cor)
 • Estrès, irritabilitat i ansietat (Estancament del fetge o alteració del cor)
 • Elevació de la tensió arterial
 • Envermelliment de la pell per l’aparició de més capil·lars.
 • Problemes emocionals relacionats amb l’excés d’alegria, depressió o desànim.

 

Element Terra amb la seva correspondència amb la Melsa

L’alteració d’aquest element terra provoca els següents símptomes i signes a l’organisme:

Signe o símptoma (Trastorn que pateix segons la MTX)

 • Trastorns metabòlics (Debilitat de la melsa)
 • Sobrepès (Debilitat de la melsa)
 • Trastorns menstruals (Debilitat de la melsa i/o ronyó)
 • Retenció de líquids i/o edema (Deficiència de Yang de melsa i/o de ronyó)
 • Pesadesa dels membres (Deficiència de Yang de melsa i/o ronyó)
 • Dolors musculars crònics i fibromiàlgia (Debilitat de la melsa)
 • Descomposició (Debilitat de la melsa i/o ronyó)
 • Alteracions urinàries (Debilitat de la melsa i/o foc de fetge)
 • Alteracions digestives (Desequilibri de melsa i estómac)
 • Processos de fatiga o anèmies (Debilitat de la melsa i estómac)
 • Debilitat del sistema immunitari
 • Problemes emocionals relacionats amb l’excés de preocupació.

 

Element Metall amb la seva correspondència amb el Pulmó

L’alteració d’aquest element metall provoca els següents símptomes i signes a l’organisme:

Signe o símptoma (Trastorn que pateix segons la MTX)

 • Afeccions cutànies com eccemes, psoriasi, urticàries o sequedat de la pell (Alteració del pulmó)
 • Constipats freqüents (Humitat o humitat i calor en pulmó i/o melsa)
 • Trastorns respiratoris
  • Sibilàncies i quadres d’ofec crònic (Alteració del pulmó)
  • Tos aguda o persistent (Alteració del pulmó)
 • Sinusitis (Humitat i calor en pulmó)
 • Debilitat del sistema immunitari
 • Problemes emocionals relacionats amb tristesa.