Psicologia

El pensament influeix en la conducta i vice-versa. Des d’una vessant cognitiva-conductual, intervenim per ajudar-lo a pal·liar aquelles dificultats o problemes d’origen psicològic, que l’entorpeixen per a una normal execució de la vida quotidiana. Per poder corregir aquestes dificultats emprem diferents eines, com son: les tècniques cognitives i les tècniques de modificació de la conducta.

Convençuts de la importància de la ment per a la nostra salut, al CARF considerem interessant incloure un Servei de Psicologia, per poder cobrir el màxim de necessitats dels nostres pacients. Sovint ens trobem que una part dels nostres pacients acudeixen al centre amb unes dolences físiques que, emmascaren també unes problemàtiques que són d’origen psicològic, és a dir, que en el fons responen a situacions vitals estressants que no s’estan vivint de forma adequada. Les coses que ens preocupen, que ens treuen la son, ens afecten tant a nivell psicològic com físic. Pretenem ensenyar a "pensar bé" per a "viure bé", és a dir, des d’una vessant cognitiva-conductual, ajudem a utilitzar positivament els pensaments perquè aquests siguin una ajuda, i no un problema. A cadascú de nosaltres, la ment ens ha de ser una gran aliada. Pensem, sentim i actuem segons percebem i entenem la nostra vida i el seu entorn. Si no entenem de forma adequada les situacions a les que estem exposats, si distorsionem a l’hora de fer una interpretació d’un fet que ens genera malestar, llavors estarem vivint de forma equivocada i patirem, esdevindrà la nostra ment, i no les situacions, en el nostre pitjor enemic. En definitiva, es tracta d’aprendre a pensar de forma adequada per que els nostres sentiments, emocions i conductes siguin adequades. Això evitarà molts símptomes, no només a nivell psicològic (estat depressiu, ansietat, insomni, trastorns alimentaris, etc.), si no també físiques (tensió muscular, contractures, hipertensió, dificultats respiratòries, ATM...).

Per fer ús de la psicologia, no cal trobar-nos malament, tenir problemes o estar patint, ens ajuda a conèixer-nos millor, a saber quins són els nostres punts forts i febles. A través de la utilització d’algunes de les tècniques i estratègies psicològiques, podem optimitzar la nostra existència en general, millorar el nostre estil de vida emocional o ens pot ajudar a prendre decisions de forma més adequada i tranquil·la, entre d’altres.

No hem de viure l’assistència a una consulta psicològica com una debilitat, al contrari, fer el possible per millorar la nostra qualitat de vida és un símptoma de fortalesa. Utilitzar les eines que la ciència ens aporta, tant físiques com psicològiques, és una bona forma per aconseguir-ho.

Orientació cognitiva-conductual

Parteix del supòsit de que l’activitat cognitiva determina les emocions i el comportament o conducta. L’abordatge d’aquests aspectes cognitius els realitzem centrant-nos en els pensaments o en les creences preconcebudes. Alhora podem posar l’èmfasi en la solució de problemes i distorsions cognitives o en els continguts del pensament (auto-instruccions , pensaments automàtics). Modificant la nostra forma de pensar, millorarem també les nostres emocions i les nostres conductes.

Tècniques cognitives

La teràpia està dissenyada per a ajudar al pacient a identificar, provar la realitat i corregir concepcions o creences disfuncionals. Se’ls ensenya a que reconeguin la relació entre el que pensen, el que senten i com es comporten, acceptant com s’influencien una a l’altre. Per tant, el pacient té un paper molt actiu en tot el procés psicoterapèutic. Entre elles hi ha la Teràpia Racional Emotiva Conductual de Ellis (TREC) i la Teràpia Cognitiva de Beck . Es pot utilitzar en casos de Trastorns d’ansietat, estats depressius, control de la ira, disfuncions sexuals, fòbies socials, etc.

Tècniques de modificació de conducta

Pretenen modificar una conducta negativa o no apropiada per nosaltres. Les més habituals són tècniques de control de l’activació (relaxació i respiració), tècniques de dessensibilització sistemàtica, tècniques d’exposició i tècniques d’inoculació d’estrés. Es pot utilitzar en casos de Trastorn Obsessiu-Compulsiu (TOC), fòbies, estrés, eliminació de conducta perjudicial (ex. fumar), trastorns alimentaris, etc.